Fiskermanntallet

Her finner du lister over personer som er registrert i Fiskermanntallet på blad A (deltid) og B (heltid). Registeret blir oppdatert daglig.

Fiskermanntallets formål er å sikre en registrering av alle som er bosatt i riket og har saltvannsfiske eller dyrefangst i havet som næring til bruk bl.a. ved tilståelse av rettigheter og støtteordninger for dem som helt eller delvis har fiske eller fangst som leveveg.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://www.fiskeridir.no/register/fiskermanntallet/
Forfatter Olav A. Øvrebø
Vedlikeholdes av Vedlikeholder ikke oppgitt